Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

czapajew
0246 6a62 500

May 12 2019

czapajew
5885 c55b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaFreXxX FreXxX

May 11 2019

czapajew
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza

May 10 2019

czapajew
0474 0768 500
Reposted froms3 s3 viaRedHeadCath RedHeadCath
czapajew
1762 fa7c 500
Reposted fromsavatage savatage viaRedHeadCath RedHeadCath

May 01 2019

czapajew
6318 1ab4
warto  było
Reposted byGrandestoVostokBabsonpenispenispenislol

April 29 2019

czapajew
3989 066e
horse ambulance
Reposted fromkopytq kopytq viadobry dobry

April 01 2019

czapajew
9125 c4a3
Reposted fromkatsiu katsiu viaSchweinekloeten Schweinekloeten

March 26 2019

czapajew
9912 aa10 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagingerglue gingerglue

March 24 2019

6444 da93

lakingstone:

Lisboa , Portugal

March 23 2019

czapajew
5548 2c1f 500
Blada? 
czapajew
5013 e5d0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

March 21 2019

czapajew
2679 db9e 500
Reposted from2017 2017 viazdzir zdzir

March 09 2019

czapajew
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viaune-raconteuse une-raconteuse

March 02 2019

czapajew
8366 3981
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viawszystkodupa wszystkodupa

February 24 2019

czapajew
3572 6b50 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu

February 20 2019

czapajew
9039 51b1 500
Reposted fromtfu tfu viaTehawanka Tehawanka

February 07 2019

czapajew
5172 1322 500
Snow on the roof
Reposted bySkydelan Skydelan

February 05 2019

czapajew
2594 5fde 500
Reposted fromMadristas Madristas viaVonKleist VonKleist

February 04 2019

czapajew
3869 85e8 500
alert
Reposted bySplitger Splitger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl